H.C.L. nr. 35 din 28.12.2017 privind modificarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si pentru stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali

H.C.L. nr. 27/30.09.2019 privind modificarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului

H.C.L. nr. 35/2020 privind modificarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului