Planuri de dezvoltare

 1. Modernizarea drumurilor comunale
 2. Realizarea de alei pietonale în comuna
 3. Modernizarea sistemului rutier
 4. Realizarea reţelei de distribuţie de gaz metan
 5.  Modernizarea căminelor culturale din localităţile Naeni şi Fintesti
 6. Reabilitarea şi modernizarea şcolilor din zona
 7. Construire grădiniţă în localitatea Naeni
 8. Dotare cu mobilier a unităţilor de învăţământ
 9. Amenajarea bazei sportive în comună
 10. Construirea unei săli de sport în localitatea Naeni
 11. Organizarea sistemului de colectare selective, a spaţiului de depozitare temporară, transportul şi dotarea cu echipamente de managementul deşeurilor
 12. Modernizarea şi dotare corespunzătoare a dispensarului uman din localitatea Fintesti
 13. Lucrările de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan şi reactualizare PUG
 14. Extinderea reţelei de iluminat public în zonele de extindere a localităţii Naeni
 15. Construirea unui punct de comandă în caz de situaţii de urgenţa în comună
 16. Informatizarea administraţiei publice locale
 17. Dotarea cu o maşina de colectare şi transportul pubelelor
 18. Construirea unui complex social cu centru de zi pentru copii
 19. Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copiii comunei
 20. Construcţia unui complex turistic şi de agrement în comună
 21. Introducerea comunei Naeni intr-un circuit touristic National si international
 22. Promovarea potentialului turistic al comunei
 23. Cursuri de perfecţionare pentru angajaţii primăriei
 24. Sprijinirea financiară a şcolarilor care doresc obţinerea unei burse de studiu
 25. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale