HCL 29/24.11.2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului

H.C.L. nr. 26/30.09.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului