Localitatea Năeni, formată din satele Fântânele, Finţeşti, Năeni (reşedinţa de comună), Proşca şi Vârf, este situată în sud-vestul judeţului Buzău, în formaţiunea geologică din calcare şi gresii sarmatiene a Istriţei, fiind şi parte a podgoriei Dealu Mare, alături de Pietroasele – Merei.