Localitatea Năeni, formată din satele Fântânele, Finţeşti, Năeni (reşedinţa de comună), Proşca şi Vârf, este situată în sud-vestul judeţului Buzău, în formaţiunea geologică din calcare şi gresii sarmatiene a Istriţei, fiind şi parte a podgoriei Dealu Mare, alături de Pietroasele – Merei. Suprafaţa comunei este de 4.413 ha: 2.727 ha teren agricol (743 ha vie, 90 ha livezi, 331 ha arabil, 1.532 păşuni şi 31 ha – fâneţe) şi 1.686 ha teren neagricol (1.218 ha pădure, 13 ha – ape, 120 ha teren neproductiv, 232 ha construcţii şi restul drumuri).