ANUNT INCHIRIERE PASUNI

P.V. al şedinţei de deschidere a plicurilor depuse pentru inchirierea prin licitatie publica a pasunilor ramase nelicitate de pe raza, comuna Năeni,  judeţul Buzău, privind indeplinirea conditiilor de calificare in conformitate cu caietul de sarcini si cu documentatia de atribuire